NIEUWS:  Vanaf heden is het telefoonnummer van de praktijk gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 06 45040675

Actuele wachttijden: aanmeldstop - Klik voor meer informatie

Het aantal aanmeldingen overschrijdt soms de instroomcapaciteit, met als gevolg dat de wachttijd oploopt. Wanneer binnen enkele weken geen afspraak gemaakt kan worden, worden nieuwe aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst. Als de wachtlijst te lang wordt, kan een aanmeldstop worden ingesteld. 

Via uw zorgverzekeraar kunt u altijd kijken waar u elders terecht kunt. Tevens biedt de site van de LVVP www.lvvp.info de mogelijkheid om vrijgevestigde psychotherapeuten in de regio te vinden.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De Olthof, praktijk voor psychotherapie

De Olthof is een kleine praktijk voor volwassenen en jong volwassenen vanaf 18 jaar. Er is de mogelijkheid tot individuele therapie als ook partner- relatie of gezinstherapie. U kunt er met verschillende problemen terecht. Behandeling is zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ mogelijk.

De klinisch psycholoog zal steeds zorgvuldig onderzoeken en in samenspraak met u overleggen welke vorm van behandeling het meest geschikt is voor u.

Naast psychotherapie biedt de praktijk ook andere vormen van behandeling of hulp; Zo kunt u een afspraak maken voor coaching, consultatie of kortdurende psychologische hulp en is er de mogelijkheid tot (test)diagnostiek; persoonlijkheids- en/of intelligentieonderzoek of beroepskeuzeonderzoek.

De praktijk is geopend op maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdag.