DE BEHANDELING

De behandeling bestaat uit drie fasen

De eerste fase

De eerste fase is de diagnostische fase. Hierin wordt informatie over u verzameld m.b.v. gesprekken, vragenlijsten en eventueel brieven van verwijzers en/of eerdere behandelaars. Deze fase duurt 3 a 4 gesprekken en wordt afgesloten met een behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst wordt samen met u opgesteld en hierin staan o.a. de gestelde diagnose, de doelstellingen, behandelmethode en de te verwachten duur van de behandeling.

De tweede fase

De tweede fase is de behandelfase. Hierin wordt door u en de therapeut samen gewerkt aan uw klachten en/of problemen. Halverwege vindt een tussenevaluatie plaats.


De laatste fase

De laatste fase is een afbouwfase. Hierin neemt de frequentie van de gesprekken vaak af. De behandeling wordt afgesloten met een eindvaluatie, waarin stilgestaan wordt bij de behaalde resultaten, het verloop van de behandeling en tenslotte afscheid wordt genomen.

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundig hulpverlener; de klinisch psycholoog. De klinisch psycholoog is er daarbij op gericht een vertrouwensrelatie met u te ontwikkelen, waarbinnen u zich veilig voelt om uw problemen mee te bespreken.

De klinisch psycholoog lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook wordt verduidelijkt waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Het doel van de therapie is uw klachten of problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er minder last van heeft.