Verwijzing

Verwijzing

De zorgverzekering stelt strikte voorwaarden aan de verwijzing. Niet alle huisartsen zijn daar al op ingericht. Het is van belang dat u zorgt dat de volgende zaken op de verwijzing staan:

•    NAW gegevens van de verwijzer en de agbcode van de verwijzer

•    uw eigen NAW gegevens en uw geboortedatum

•    de datum van verwijzing moet voor de datum van de eerste afspraak liggen

•    uitspraak van een vermoeden van een DSM-diagnose

•    klachtenbeeld, reden van verwijzing, relevante voorgeschiedenis

•    verwijzing naar GBGGZ of SGGZ.